Hernemaa mesila on pereettevõte, mis tegutseb Lääne-Virumaal Toolse külas.  Oleme mesilaste pidamise ja mesindussaaduste tootmisega tegelenud alles alates 2012 aasta kevadest, aga õpime hoolega ja laieneme kiiresti.  Oma mesilagruppidele kohti otsideds eelistame metsavälusid ja heinamaid, mis eemal põllumajandusest.

Tooted:

  • Mesi 
Meie mesi pärineb Lääne-Virumaa rannikuäärsetelt jõeluhtadelt ja metsast.  Põhilised korjealad jäävad Toolse jõe ja Selja jõe vahelisele alale.  Osa gruppe on ka Lahemaa Rahvuspargi aladel, seda mett vurritame eraldi ja see on ka vastavalt märgistatud.
  • Mesilasemad
Kasutame oma tootmises ainult kraini mesilasi.  Meile meeldib nende sõbralikkus, nad on tublid talvitujad ka meie rannikuala heitlikes ilmaoludes.  Meilt on võimalik osta nii puhtaid kraini mesilasemasid, mis pärinevad Sloveenia aretuskeskusest kui ka nende vabalt paarunud järglasi, mis oleme ise kasvatanud.  Meie valiku kõige tähtsamateks kriteeriumiteks on sõbralikkus ja hea talvitumine, seega sobivad nad hästi hobimesinikule.
  • Mesilaspered
Mesilasperesid plaanime hakata müüma peaaegu aastaringselt, hetkel peresid müügiks pole. Kevadised müügipered loome juba eelmise suve esimeses pooles noorte emadega, kes siis kohapeal vabalt paaruvad.  Peresid soovitamegi osta kevadel, siis on võimalik oma esimene saak juba samal suvel korjata.  Kogenumad ja sügavama huviga mesinikud jõuavad neist peredest soovi korral ka iduperesid teha.
  • Vaha
Me kasutame ainult enda mesilaste poolt toodetud vaha.  Meie mesindusvõtete tõttu jääb seda igal aastal mõnevõrra üle.  Vaha müüme nii ketastena kui ka väärindame - näiteks on valikus erinevaid küünlaid. Hetkel kulub küll suurem osa vaha mesila laiendamise tõttu ära.